ساز شناسی تنبک

 
تنبک

تنبک

یکی از مهم ترین ساز های کوبه ای که در زمان مهم تلقی می شود همین ساز کوبه ای تنبک می باشد که درآن از تکنیک های به نام های «تم»،«بک»،«پلنگ»و «زیر»استفاده می شود و می توان به این نکته اشاره کرد که تنبک از لحاظ تکنیک های نوازندگی دارای اهمیت بسیاری است.و از کامل ترین ساز های کوبه ای(پوست آوا) می باشد. در این پست ما به معرفی تنبک می پردازیم .
تنبک از کاج ساخته شده است وپوست آن از جنس پوست گاو می باشدکه اندازه ی دهانه ی آن تا ۲۸ سانتی متر هم می رسد.دلیل این که از پوست گاوبرای ساخت این تنبک استفاده می کنند این است که باعث تولید صدای بم و کلاسیک در موسیقی شود. بدنه‌ی این تنبک از چوب کاج ساخته‌شده است. چوب کاج مزایای زیادی برای استفاده در ساز سازی دارد. کنده‌ی چوب کاج معمولاً در اندازه‌های بزرگی بدون گره است درنتیجه برای ساخت ساز از حجم بیشتری از چوب می‌توان استفاده کرد. چگالی و تراکم چوب کاج در مقابل چوب گردو که یکی دیگر از چوب‌های معمول برای ساخت تنبک است بسیار پایین‌تر است.
 

تنبک ترکه ای

تنبک ترکه ای از ساده ترین کارگاه های ساخت تنبک می باشد که در ساخت این نوع تنبک از مواد ارزان و اما با کیفیت استفاده شده است. این ساز از کنار هم قرار گرفتن تکه های چوب تشکیل می شودو این ساز اصولا برای افراد تازه وارد استفاده می شودولی برای افراد حرفه ای تر از چوب های یک دست و یک تکه ساخته می شود. چوب های یک تکه دارای طنین و ارتعاش طبیعی و همچنین خلوص صدایی بیشتر هستند.
 

پوست

عمده ترین پوستی که برای تنیک استفاده می شود شتر،گوساله و در نهایت پوست بز و پوست های مثل آهو ،خرگوش و… اصلا استفاده نمی شود.
پوست شتر و پوست گوساله : اگر به دنبال صدای بم با حجم زیاد هستید بهترین حالت استفاده از پوست گوساله کلفت یا شتر کلفت می باشد.
پوست بز: در مورد ساز های با صدایی تقریبا جیغ مانند و حجم صدای زیاد مثل ضرب زورخانه پوست گوساله بسیار نازک و یا پوست بز استفاده می شود.
بهترین تنبک ها ساخت شیراز است و هنوز هم زنان چادر نشین به ساختن این گونه ساز ها مشغول اندو تنبک هارا از چوب گردو و سایر چوب ها می سازند براي ساخت تنبک معمولا از چوب درخت گردو-توت-افرا و چوبي معروف به جنگلي استفاده مي کنند.
 

همچنین تنبک تاکنون با ۲۳ نام خوانده شده که عبارنتد از:

دمبر، تنبک، تنبگ، تنبيک، تنتک، خمبک، دمل، دمبک، خوراژک، تمبک، تبنک، تبنگ، دمبرک، تنوک، خنبک، خمک، دمبال، دنبک، خمچک، دمبک، ضرب